Dešťovka

Pro koho je dotace určena?

Dotace je určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Co budete potřebovat k vyřízení dotací?

1. Odborný posudek

Zjednodušená verze projektové dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, výkresy a schéma zapojení + vyčíslení přínosů.

2. Vyplnění žádosti

Vyplňte žádost na stránkách www.dotacedestovka.cz.

Dotace je vyplacena až po doložení dokončení realizace celého projektu (uschovávejte si veškeré faktury s doklady o úhradě, případně položkový rozpočet nebo smlouvu o dílo).

3 podporované varianty

Zalévání dešťovkou

Na dotaci dosáhnou:
  • majitelé domu v celé ČR
  • dotaci nelze získat k novostavbě domu, pro novostavby je určena kategorie 2 a 3
  • stát zaplatí až 50% nákladu – nejvýše však 20-tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže
Maximální dotace: 55 000 Kč

Zalévání a splachování

Na dotaci dosáhnou:
  • majitelé domu v celé ČR
  • lidé žijící v obcích, kde již mnoho měsícu platí omezení využívání pitné vody (např. ve formě zákazu zalévání)
  • stát zaplatí až 50% nákladu – nejvýše však 35-tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže
Maximální dotace: 65 000 Kč

Šedá odpadní voda

Na dotaci dosáhnou:
  • dotace je namířená zejména na ty, kteří se teprve chystají stavět
  • zapojit se ale mohou i majitelé již existujících domu připravující rekonstrukci
Dotace: až 60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových zpusobilých výdaju, Dále je poskytována dotace do výše 10 000 Kč na zpracování (odborného posudku, projektové dokumentace a administraci).
Maximální dotace: 105 000 Kč