Dešťovka

Nabízíme zpracování odborných posudků k dotaci Dešťovka včetně administrace žádosti dle požadavků Výzvy č. 12 Národního programu ŽP, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Máme dlouholeté zkušenosti, úspěšně jsme zpracovali již přes 250 odborných posudků a žádostí pro dotaci Dešťovka.

Neváhejte se na nás obrátit, určitě najdeme vhodné řešení pro Vaši nemovitost. Zařízení navržená naším projektantem můžete pořídit na našem e-shopu.

Zvolte si variantu

 • Varianta A

  Akumulace dešťové vody pro zálivku

 • Varianta B

  Akumulace dešťové vody pro splachování WC a zálivku

 • Dotace až 55 000 Kč (fixní část 20 000 Kč + variabilní část (3 500/m3 nádrže), maximálně však 50 % z uznatelných nákladů.
 • Na podzemní akumulační nádrže o minimálním objemu 2 000 l.
 • Dotace pro majitele stávajících rodinných domů s kolaudací před 04/2017.
 • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.
 • Dotace se vztahuje na služby spojené s vypracováním Odborného posudku a administrací dotace, nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.
 • Dotace až 65.000,- (fixní část 30.000,- + variabilní část (3.500,-/m3 nádrže), maximálně však 50 % z uznatelných nákladů.
 • Na podzemní akumulační nádrže o minimálním objemu 2 000 l.
 • Dotace pro majitele stávajících rodinných domů i novostaveb.
 • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.
 • Dotace se vztahuje na služby spojené s vypracováním Odborného posudku a administrací dotace, nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.
 • Chci pouze odborný posudek
 • Chci kompletní vyřízení dotace

Nabízíme zpracování Odborného posudku dle požadavků Dotačního titulu Dešťovka. Posudek plně odpovídá požadavkům Výzvy č. 12 Národního programu ŽP. V ceně jsou zahrnuty veškeré dodatečné změny na základě požadavků klienta nebo SFŽP. Tento Odborný posudek je povinnou přílohou žádosti o dotaci Dešťovka. Nabízíme rovněž administraci žádostí o dotační podporu.

Cena bez DPH: 3 719 
Cena s DPH: 3 719 

Objednávka odborného posudku zahrnuje

Zjednodušená projektová dokumentace záměru (Odborný posudek a Technický popis) v rozsahu požadovaným dotačním titulem Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci Výzvy č. 12 Národního programu ŽP. Součástí Odborného posudku je:
 • textová část,
 • situační výkres stavby,
 • výkres akumulační nádrže,
 • technologické schéma.

Postup

1. Krok

Vstupní dotazník

Po objednání našich služeb dostanete od našeho projektanta Vstupní dotazník, kam vyplníte všechny potřebné informace.

2. Krok

Katastrální mapa

Po obdržení správně vyplněného dotazníku Vám zašleme výřez katastrální mapy, kam zakreslíte všechny navrhované objekty (svody dešťové kanalizace, akumulační nádrž, výtlačné potrubí, vsakovací zařízení/potrubí do kanalizace).

3. Krok

Zpracování posudku

Poté již budeme mít vše potřebné pro zpracování posudku.

Nabízíme kompletní vyřízení dotační podpory Dešťovka včetně zpracování posudku a administrace žádosti o platbu.

Cena bez DPH: 5 785 
Cena s DPH: 5 785 

Objednávka kompletního vyřízení dotace zahrnuje

 • Vyřízení dotace - příprava a koordinace samotného podání žádosti do dotačního titulu Dešťovka (na základě plné moci), poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci Výzvy č. 12 Národního programu ŽP.
 • Odborný posudek - zjednodušená projektová dokumentace záměru v rozsahu požadovaným dotačním titulem Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci Výzvy č. 12 Národního programu ŽP. Odborný posedek je v rozsahu Technické specifikace a lze tak použít pro jednání s úřady a dotčenými orgány (vč. provozovatele kanalizací).
 • Administrace žádosti o platbu – služby spojené s vyhotovením žádosti o platbu, na základě které SFŽP vyplatí požadovanou částku dotace na účet žadatele (kompletace faktur, předávacích protokolů, dokladů o úhradě atd.). Dokumenty budete zasílat naším pracovníkům, kteří na základě plné moci zajistí jejich kontrolu a úspěšné proplacení dotace.

Postup

1. Krok

Vstupní dotazník

Po objednání našich služeb dostanete od našeho projektanta Vstupní dotazník, kam vyplníte všechny potřebné informace.

2. Krok

Katastrální mapa

Po obdržení správně vyplněného dotazníku Vám zašleme výřez katastrální mapy, kam zakreslíte všechny navrhované objekty (svody dešťové kanalizace, akumulační nádrž, výtlačné potrubí, vsakovací zařízení/potrubí do kanalizace).

3. Krok

Zpracování posudku

Poté již budeme mít vše potřebné pro zpracování posudku.